Privacyverklaring

Privacyverklaring Bloomgo, gevestigd te G v Oostromstraat 47, 5156AV Heusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://bloomgo.nl

Adres: G v Oostromstraat 47, 5156AV Heusden

Telefoonnummer: +31 6 11527706

E-mailadres: administratie@bloomgo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Bloomgo verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en diensten zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens van kinderen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@bloomgo.nl. We zullen deze informatie dan verwijderen.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens Bloomgo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van betalingen
 • Verzending van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • Mogelijkheid tot telefonisch of per e-mail contact om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Levering van goederen en diensten aan u
 • Analyseren van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
 • Verwerking van persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming Bloomgo neemt geen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn van persoonsgegevens Bloomgo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor verschillende categorieën persoonsgegevens: [invullen bewaartermijnen]

Delen van persoonsgegevens met derden Bloomgo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken Bloomgo maakt uitsluitend gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan door Bloomgo. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@bloomgo.nlBloomgo. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bloomgo wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens Bloomgo neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via administratie@bloomgo.nl of bel +31 6 11527706.

×